Skip Navigation Linksvzdelavani

​​​​​​

Vzdělávání

​ Realizace otevřených a zakázkových vzdělávacích programů.
Vzdělávací program vypracujeme na míru, dle vašich požadavků a potřeb.

 • Penetrační testy informačních systémů a jejich etika
  Třídenní odborný kurz je úvodem do problematiky penetračního testování, jako součásti řízení bezpečnosti informací.
  Kurz je určen: Profesionálům v oblasti správy ICT, potenciálním penetračním testerům, bezpečnostním manažerům.

 • Penetrační testy s využitím metod sociálního inženýrství
  Dvoudenní odborný kurz je úvodem do problematiky penetračního testování metodou sociotechnik, jako součásti řízení bezpečnosti.​
  Kurz je určen: Profesionálům v oblasti bezpečnosti, potenciálním sociotechnikům - penetračním testerům, realizujícím testy s využitím metod sociálního inženýrství.​

 • Manažer informační / kybernetické bezpečnosti 
  Třídenní odborný kurz je zaměřen na problematiku řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001 (ISMS), včetně problematiky řízení bezpečnosti informací vyplývající z legislativy ČR (v současné době zejména zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti). 
  Kurz je určen: Managementu organizace a pracovníkům pověřeným koordinací systémů zajištění bezpečnosti informací. 

 • Auditor informační / kybernetické bezpečnosti
  Třídenní odborný kurz nabízí kompletní výklad požadavků norem ČSN ISO/IEC 27001 a ČSN ISO/IEC 27002, případně zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a jeho prováděcích předpisů. Probrány jsou všechny povinnosti, odpovědnosti a pravomoci, které z role auditora vyplývají. ​
  Kurz je určen: Osobám, které budou mít na starost posuzovat a měřit úroveň bezpečnosti ISMS nebo kybernetické bezpečnosti v roli auditora. 

 • Základy bezpečnosti informací
  Jednodenním kurzem účastník získá povědomí o tom, co představuje „bezpečnost informací", proč je nezbytné se touto problematikou zabývat, a jakými způsoby se bezpečnost informací realizuje.  ​
  Kurz je určen: Všem, kdo se chtějí seznámit s tím, co se rozumí bezpečností informací dle soudobých požadavků a jakými způsoby se zajišťuje.

​​​