Skip Navigation Linksvzdelavani

​​​​​​​​​​​

Vzdělávání

​ Realizace otevřených a zakázkových vzdělávacích programů.
Vzdělávací program vypracujeme na míru, dle vašich požadavků a potřeb.


VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RELSIE  spol. s r.o.
Program 1. - Management penetračního testování​
Program 2. - Základy bezpečnosti informací
Program 3. - Manažer informační / kybernetické bezpečnosti
Program 4. - Auditor informační / kybernetické bezpečnosti
​Program 5. - Penetrační testy informačních systémů a jejich etika
Program 6. - Penetrační testy s využitím metod sociálního inženýrství


​​Program 1. - Management penetračního testování

Kurz jeurčený pro ICT manažery, manažery ISMS, auditory ISMS, bezpečností manažery a bezpečnostní specialisty. 

Dozvíte se, jaké jsou typy penetračních testů, co je jejich účelem, jak probíhají, jak jsou náročné a jaké přinášejí výsledky. Naučíme Vás definovat potřeby pro PT, vybrat si které konkrétní PT je potřeba, budete umět číst reporty a výstupy z PT.
Zjistíte, co je potřeba udělat před samotnou poptávkou testu - jak se vyvarovat chyb v zadání, které mohou degradovat výsledky.
Usnadníme Vám orientaci v nabídkách testů.
Ukážeme si, co ovlivňuje jejich cenu a jak odhadnout rizika, která při samotném testování hrozí.​

VYPSANÉ TERMÍNY

 • čtvrtek 8. března 2018
 • úterý 12. června 2018
 • čtvrtek 27. září 2018
 • čtvrtek  29. listopadu 2018

OBSAH KURZU

 • Úvod do problematiky – kdy a proč jsou PT potřeba
 • Typy penetračních testů, jejich náročnost a rozpočet
 • Jak postupovat při přípravě a realizaci penetračních testů
 • Vytvoření ukázkové poptávky pro penetrační test
 • Orientace v závěrečných reportech 
 • Jak použít výsledky testu pro zabezpečení infrastruktury

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 •  9:45 - 10:15 registrace
 • 10:15 - 12:00 úvod do problematiky
 • 12:00 - 13:00  společný oběd
 • 13:00 - 15:00 jak mohou být výsledky testu použity
 • 15:00 - 16:00 orientace v reportech z testů
 • 16:00 - 17:00 vytvoření ukázkové poptávky
 • 17:00 -17:30 diskuze, závěr, předání osvědčení
GARANT KURZU

Garantem kurzu Ing. David Malaník Ph.D., vedoucí laboratoře PTLab na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Penetračnímu testování se věnuje již více než 10 let a zaměřuje se primárně na bezpečnost síťové infrastruktury, operačních systémů a na sociotechniky. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně působí jako lektor odborných kurzů zaměřených na počítačové viry a kybernetickou bezpečnost. Aktivně se podílí na tvorbě metodik OWASP.

MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání jsou školící prostory společnosti RELSIE spol. s r.o.
Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1 - Nové MěstoPo absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení o účasti

CENA A KONTAKT

Účastnický poplatek činí 7 900,- Kč/os. (bez DPH). 
Případné dotazy směřujte na Bc. Tadeáše Heislera;  tadeas.heisler@relsie.cz;  tel: 720 227 688 ​Program 2. - Základy bezpečnosti informací

Jednodenní kurz vám pomůže identifikovat slabá místa ve vašem systému, jak se jim bránit a jak jim předcházet.
Naučíme vás provádět základní analýzu rizik a zjistíte, která organizační a technická opatření jsou k tomu nutná.

Dozvíte se, co všechno je potřeba k ochraně vašich informací. Budete se orientovat nejen v zákonných postupech,
ale také v zavádění a chodu vašeho bezpečnostního systému.

Kurz je určen všem, kdo se chtějí seznámit s tím, co se rozumí bezpečností informací dle soudobých požadavků a jakými způsoby se zajišťuje.

VYPSANÉ TERMÍNY

 • čtvrtek 22. února 2018
 • čtvrtek 26. dubna 2018
 • čtvrtek 7. června 2018
 • čtvrtek  20. září 2018

OBSAH KURZU

 • Úvod do problematiky (PROČ řešit bezpečnost informací)
 • Hrozby, zranitelnosti a rizika (CO a PROTI ČEMU chránit)
 • Základní přístupy k zajištění bezpečnosti informací (JAK POSTUPOVAT)
 • Bezpečnostní opatření – příklady z praxe (Doporučené POSTUPY)
 • Dokumentace související s bezpečností informací (JAK APLIKOVAT)
 • Požadavky na bezpečnost informací (legislativa ČR a normy)
 • Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 • ​8:30 - 9:00 registrace 
 • 9:00 - 10:00 začátek kurzu, výklad I. část
 • 10:00 - 10:15 přestávka
 • 10:15 - 12:00 výklad II. část
 • 12:00 - 13:00 přestávka na (zařízený) oběd
 • 13:00 - 13:45 výklad III. část
 • 13:45 - 14:00 přestávka
 • 14:00 - 14:45 výklad IV. část
 • 14:45 -15:30 diskuze, závěr, předání osvědčení

GARANT KURZU

Odborným garantem kurzu je Ing. Martin Dudek, ředitel inspekčního orgánu A-TEST a certifikačního orgánu ATS Relsie se zaměřením na ověřování IT/IS technologií a produktů.

Martin je lektorem a vedoucím auditorem dalších certifikačních orgánů pro normy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1
a EN ISO 9001. Účastní se projektů v oblasti informační bezpečnosti a zákona o kybernetické bezpečnosti, nařízení eIDAS, elektronizace veřejných zakázek a informačních systémů veřejné správy. Podílí se jako člen pracovní skupiny GDPR při ÚOOÚ na přípravě kritérií pro vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů.​

MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání jsou školící prostory společnosti RELSIE spol. s r.o.
Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město

CENA A KONTAKT

Účastnický poplatek činí 2 500,- Kč/os. (bez DPH).
Případné dotazy směřujte na Bc. Tadeáše Heislera;  tadeas.heisler@relsie.cz;  tel: 720 227 688 


Program 3. - Manažer informační / kybernetické bezpečnosti

Třídenní odborný kurz je zaměřen na problematiku řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001 (ISMS), včetně problematiky řízení bezpečnosti informací vyplývající z legislativy ČR (v současné době zejména zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti). 

Kurz je určen managementu organizace a pracovníkům pověřeným koordinací systémů zajištění bezpečnosti informací.


Program 4. - Auditor informační / kybernetické bezpečnosti

Třídenní odborný kurz nabízí kompletní výklad požadavků norem ČSN ISO/IEC 27001 a ČSN ISO/IEC 27002, případně zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a jeho prováděcích předpisů. Probrány jsou všechny povinnosti, odpovědnosti a pravomoci, které z role auditora vyplývají. ​

Kurz je určen osobám, které budou mít na starost posuzovat a měřit úroveň bezpečnosti ISMS nebo kybernetické bezpečnosti v roli auditora.​


​Program 5. - Penetrační testy informačních systémů a jejich etika

Třídenní odborný kurz je úvodem do problematiky penetračního testování, jako součásti řízení bezpečnosti informací.
Kurz je určen profesionálům v oblasti správy ICT, potenciálním penetračním testerům, bezpečnostním manažerům.


Program 6. - Penetrační testy s využitím metod sociálního inženýrství

Dvoudenní odborný kurz je úvodem do problematiky penetračního testování metodou sociotechnik, jako součásti řízení bezpečnosti.​
Kurz je určen profesionálům v oblasti bezpečnosti, potenciálním sociotechnikům - penetračním testerům, realizujícím testy s využitím metod sociálního inženýrství.​​