Skip Navigation LinksNovinky1031-8263

​Představujeme vám nový odborný kurz: 
"Management penetračního testování"
(​​12​.1.2018​)

Kurz, určený pro ICT manažery, manažery ISMS, auditory ISMS, bezpečností manažery a bezpečnostní specialisty 

se koná ve čtvrtek 8. března 2018 ve školících prostorách společnosti RELSIE spol. s r.o.

Dozvíte se, jaké jsou typy penetračních testů, co je jejich účelem, jak probíhají, jak jsou náročné a jaké přinášejí výsledky. Naučíme Vás definovat potřeby pro PT, vybrat si které konkrétní PT je potřeba, budete umět číst reporty a výstupy z PT.
Zjistíte, co je potřeba udělat před samotnou poptávkou testu - jak se vyvarovat chyb v zadání, které mohou degradovat výsledky.
Usnadníme Vám orientaci v nabídkách testů.
Ukážeme si, co ovlivňuje jejich cenu a jak odhadnout rizika, která při samotném testování hrozí.​

OBSAH KURZU

 • Úvod do problematiky – kdy a proč jsou PT potřeba
 • Typy penetračních testů, jejich náročnost a rozpočet
 • Jak postupovat při přípravě a realizaci penetračních testů
 • Vytvoření ukázkové poptávky pro penetrační test
 • Orientace v závěrečných reportech 
 • Jak použít výsledky testu pro zabezpečení infrastruktury

​Více informací o kurzu naleznete ZDE.​
V případě zájmu o ůčast kontaktujte Bc. Tadeáše Heislera, tadeas.heisler@relsie.cz;  tel: 720 227 688 ​

Bc. Tadeáš Heisler 

 

Odborný kurz "Základy bezpečnosti informací"
(​​12​.1.2018​)
Je
dnodenní odborný  kurz věnovaný základům informační bezpečnosti
se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018 ve školících prostorách společnosti RELSIE spol. s r.o.

Náš kurz vám pomůže identifikovat slabá místa ve vašem systému, jak se jim bránit a jak jim předcházet.
Naučíme vás provádět základní analýzu rizik a zjistíte, která organizační a technická opatření jsou k tomu nutná.

Dozvíte se, co všechno je potřeba k ochraně vašich informací. Budete se orientovat nejen v zákonných postupech,
ale také v zavádění a chodu vašeho bezpečnostního systému.

OBSAH KURZU

 • Úvod do problematiky (PROČ řešit bezpečnost informací)
 • Hrozby, zranitelnosti a rizika (CO a PROTI ČEMU chránit)
 • Základní přístupy k zajištění bezpečnosti informací (JAK POSTUPOVAT)
 • Bezpečnostní opatření – příklady z praxe (Doporučené POSTUPY)
 • Dokumentace související s bezpečností informací (JAK APLIKOVAT)
 • Požadavky na bezpečnost informací (legislativa ČR a normy)
 • Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)​

​Více informací o kurzu naleznete ZDE.​
V případě zájmu o ůčast kontaktujte Bc. Tadeáše Heislera, tadeas.heisler@relsie.cz;  tel: 720 227 688 ​

Bc. Tadeáš Heisler


 

Certifikační orgán má nový akreditovaný postup

Certifikační orgán ATS Relsie obdržel akreditaci k certifikaci shody elektronických nástrojů s požadavky vyhlášky č. 260/2016 Sb. Oprávněnost certifikačního orgánu vystavovat tyto certifikáty shody lze dohledat na stránkách MMR, viz http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Akreditovan-certifikacni-organ-p​​ro-certifikaci-elektronickych-nastroju.

V Praze dne 8.11.2016                                                

Ing. Martin Dudek

Ředitel ATS Relsie


 

Informace k certifikátům shody elektro​nických nástrojů dle zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 260/2016 Sb.

 

Na základě reakce na tiskovou zprávu uveřejněnou na portále o veřejných zakázkách - http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Informace-k-certifikaci-elektronickych-nastroju, vydává certifikační orgán ATS Relsie následující stanovisko.

Certifikáty shody s požadavky vyhlášky č.​ 260/2016 Sb., které obdržely již některé z elektronických nástrojů, jsou certifikáty, kterými provozovatel elektronického nástroje může deklarovat vůči zadavateli naplnění § 213, odst. (4), věty první zákona č. 134/2016 Sb., tj. že elektronický nástroj, jehož prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňuje požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy.

Tyto certifikáty ale nejsou dle výkladu MMR certifikáty shody dle § 213, odst. (4), věty druhé zákona č. 134/2016 Sb. Ke dni vydání tohoto stanoviska ale není akreditován žádný subjekt, který by byl oprávněn vydávat certifikáty shody elektronických nástrojů dle § 213, odst. (4), věty druhé zákona č. 134/2016 Sb.

Certifikační orgán ATS Relsie upozorňuje zadavatele, že ze zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, má povinnost od 1.10.2016 prokázat shodu elektronického nástroje s požadavky vyhlášky č. 260/2016 Sb. pro každou svou novou zakázku, zadavatel, nikoli provozovatel elektronického nástroje.

Certifikační orgán ATS Relsie dále informuje zájemce o certifikaci elektronických nástrojů, že je v procesu akreditace jeho postupu na certifikaci elektronických nástrojů u národního akreditačního orgánu (ČIA) a očekává v brzké době obdržení této akreditace, aby mohl vystavovat certifikáty dle § 213, odst. (4), věty druhé zákona č. 134/2016 Sb.

V Praze dne 27.10.2016                                                                                    

Ing. Martin Dudek

Ředitel ATS Relsie