Skip Navigation LinksNovinky1031-8263

​Certifikační orgán má nový akreditovaný postup

Certifikační orgán ATS Relsie obdržel akreditaci k certifikaci shody elektronických nástrojů s požadavky vyhlášky č. 260/2016 Sb. Oprávněnost certifikačního orgánu vystavovat tyto certifikáty shody lze dohledat na stránkách MMR, viz http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Akreditovan-certifikacni-organ-p​​ro-certifikaci-elektronickych-nastroju.

V Praze dne 8.11.2016                                                

Ing. Martin Dudek

Ředitel ATS Relsie


Informace k certifikátům shody elektro​nických nástrojů dle zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 260/2016 Sb.

 

Na základě reakce na tiskovou zprávu uveřejněnou na portále o veřejných zakázkách - http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Informace-k-certifikaci-elektronickych-nastroju, vydává certifikační orgán ATS Relsie následující stanovisko.

Certifikáty shody s požadavky vyhlášky č.​ 260/2016 Sb., které obdržely již některé z elektronických nástrojů, jsou certifikáty, kterými provozovatel elektronického nástroje může deklarovat vůči zadavateli naplnění § 213, odst. (4), věty první zákona č. 134/2016 Sb., tj. že elektronický nástroj, jehož prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňuje požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy.

Tyto certifikáty ale nejsou dle výkladu MMR certifikáty shody dle § 213, odst. (4), věty druhé zákona č. 134/2016 Sb. Ke dni vydání tohoto stanoviska ale není akreditován žádný subjekt, který by byl oprávněn vydávat certifikáty shody elektronických nástrojů dle § 213, odst. (4), věty druhé zákona č. 134/2016 Sb.

Certifikační orgán ATS Relsie upozorňuje zadavatele, že ze zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, má povinnost od 1.10.2016 prokázat shodu elektronického nástroje s požadavky vyhlášky č. 260/2016 Sb. pro každou svou novou zakázku, zadavatel, nikoli provozovatel elektronického nástroje.

Certifikační orgán ATS Relsie dále informuje zájemce o certifikaci elektronických nástrojů, že je v procesu akreditace jeho postupu na certifikaci elektronických nástrojů u národního akreditačního orgánu (ČIA) a očekává v brzké době obdržení této akreditace, aby mohl vystavovat certifikáty dle § 213, odst. (4), věty druhé zákona č. 134/2016 Sb.

V Praze dne 27.10.2016                                                                                    

Ing. Martin Dudek

Ředitel ATS Relsie