Skip Navigation LinksATS_Relsie

​​​​ATS Relsie

ats_relsie.png 


Certifikační orgán výrobků ATS Relsie


ATS Relsie je certifikačním orgánem výrobků akreditovaným Českým instittutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 3143.

Rozsah akreditace ATS Relsie je definován v osvědčení o akreditaci.

Certifikace umožňuje výrobcům prokázat jakost jejich produktů a správcům IS umožňuje vybrat si softwarová řešení jejichž jakost je ověřena nezávislou autoritou​


Jak vykládat pojem OKAMŽIK DORUČENÍ u elektronických nástrojů provozovaných dle požadavků zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 9/2011 Sb.​